Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Creatieve ontwikkeling voor kinderen en leraren - PO - Salon Claire

Laatst bijgewerkt op:

Door Marjan Vols Wij zijn het afgelopen jaar aan de slag gegaan met creatief denken, i.c.m. de vakken tekenen en handvaardigheid. We inspireren, motiveren en ondersteunen collega’s om (met behulp van Lesson Study) goede lessen voor creatieve vakken te maken.
Hoe pakken we dit aan? Bij de lessen beeldende vorming staan nu het proces, de creativiteit en de techniek centraal i.p.v. het eindproduct.
Wij geven leerkrachten inzicht in het belang van creatieve ontwikkeling bij kinderen.
Daarnaast hebben we een lesopzet ontwikkeld waarbij in iedere fase van de les optimale creatieve ontwikkeling plaatsvindt.
Leerkrachten leren van elkaar d.m.v. “Lesson Study”. Dit is een werkvorm waarbij een groepje leerkrachten samen een les ontwerpen, deze les geven en bij elkaar observeren. Samen hebben ze uiteindelijk de ideale les ontworpen en uitgevoerd en hebben de collega’s bij elkaar waardevolle observaties verricht om in de eigen lespraktijk toe te passen.
Deze gemaakte lessen worden centraal verzameld en zijn beschikbaar voor alle groepen.
Wees welkom om van ons te horen hoe we dit op onze school afgelopen jaar hebben vormgegeven.;None;None