Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

CoP: Digicoaches in hun kracht!

Laatst bijgewerkt op:

;Digicoaches van MBO Amersfoort meer innovatiekracht geven: dat is mijn doel! Met competenties om digitale onderwijsinnovatie te kunnen stimuleren wordt hun rol veel effectiever. Ze vinden dan beter aansluiting bij de digitaal verbonden samenleving, met een grotere cirkel van invloed. Dat levert eigentijds(er) onderwijs op, waar studenten direct van profiteren. ;DoelHet versterken van de rol van docenten binnen MBO Amersfoort als digicoach, door het structureel inbedden van vormen van digitalisering in het onderwijs, waarbij de digicoach zowel ondersteuner als initiator is van de digitale onderwijsinnovatie. WerkwijzeDe digicoachgroep is een Community of Practice (CoP) van 29 docenten. Zij delen kennis en ervaring (afdeling- en clusteroverstijgend) op het gebied van digitalisering van onderwijs en coachen hun collega's bij het inzetten en benutten van digitale middelen in onderwijs. Dit initiatief is erop gericht de innovatiekracht van de digicoaches te versterken, zodat zij na afronding van dit traject digitale onderwijsinnovaties met de praktijk kunnen uitdenken en uitzetten in de organisatie. Gezien de unieke rol van de digicoach ga ik samen met interne (Onderwijs & Ontwikkeling en IM& ICT) en externe partijen (stakeholders en ervaringsdeskundigen) een online module ontwerpen. Om de geleerde competenties m.b.t. innoveren van digitaal onderwijs in de praktijk te kunnen brengen (transfer), organiseren we een innovatiewedstrijd. Om actie en reflectie op het geleerde in balans te brengen, wordt gewerkt met een zogenoemd innovatiekompas dat richtinggevend is voor het uitdenken van de digitale onderwijsinnovatie. Uiteindelijk kiest het CoP met betrokken partners de beste digitale onderwijsinnovatie die ten uitvoer mag worden gebracht voor een bedrag van €5000,-