Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Contact! Spreekvaardigheid Frans

Laatst bijgewerkt op:

;Een groep docenten Frans wil motiverende en activerende spreekopdrachten ontwikkelen die aansluiten bij de belevingswereld en het profiel van de leerling in de bovenbouw havo-vwo. Dit materiaal is gebaseerd op nieuwe didactische inzichten (differentiatie, taakgericht onderwijs, compensatiestrategieën, adaptieve feedback en digitale techniek).;Met de vakcollega’s willen we samen rondom 10 thema’s modules ontwikkelen die aansluiten bij kennis uit recent onderzoek. -differentiatie De spreekopdrachten passen bij de verschillende interesses en profielen en hebben verschillende moeilijkheidsgraden. -hele taak-eerst en hulp op maat De taken dagen leerlingen uit om het Frans in een zinvolle context te gebruiken. Voorbeelden: oMaak een Frans promotiefilmpje over de provincie waarin je woont. oPresenteer – aan de hand van een powerpoint – een Franse politieke partij en leg uit hoe deze partij een actueel probleem in de samenleving wil oplossen (bijv. immigratieproblematiek). Bij deze taken willen wij digitale ‘hulp op maat’ ontwikkelen zoals voorbeelddialogen, woordenlijsten, grammatica-opdrachten, criterialijsten etc. -compensatiestrategieën Wij willen ‘taboekaartjes’ ontwikkelen waar leerlingen met behulp van een aantal aanwijzingen leren om woorden te omschrijven. -adaptieve feedback We willen onderzoeken of de digitale didactiek ingezet kan worden om feedback te geven. Tijdens het project werken we samen in een groep van vijf docenten Frans van het Drachtster Lyceum. We krijgen hierbij ondersteuning van het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord. Nadat we materiaal ontwikkeld hebben, willen we het in de praktijk uitproberen. De docenten Frans observeren elkaar lessen, evalueren het materiaal en stellen het bij.