Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Coderen en Programmeren voor beroepsgericht VMBO

Laatst bijgewerkt op:

;Het doel is om een leerlijn coderen en programmeren te ontwikkelen voor de onderbouwleerlingen van het beroepsgerichte VMBO. Deze leerlijn moet een basis vormen voor de ontwikkeling van de vaardigheden, beroepskeuze en toekomstig werkveld van de leerlingen in samenhang met het LOB programma.;Het initiatief heeft als doel een leerlijn coderen en programmeren te ontwikkelen/samenstellen voor onderbouwleerlingen van het beroepsgerichte VMBO. Waarom een aparte leerlijn voor deze VMBO leerlingen? Eigenlijk is het antwoord heel simpel. Zij vormen in de toekomst het overgrote deel van de praktische beroepsbevolking. Echter zij hebben bij aankomst in het VMBO vaak wel een achterstand op één of meerdere ontwikkelingsgebieden. Veel leerlingen hebben jarenlang allerlei extra opdrachten gekregen om de basis (taal en rekenen) op orde te krijgen maar geen verdieping op dit soort plusprogramma’s. Bij de te ontwikkelen leerlijn is het dan ook zaak om de achtergrond van de leerlingen als basis te nemen. Daarom moeten de beginopdrachten (zowel theorie als praktijk) van PO-niveau zijn en vervolgens worden aangevuld met VO-niveau opdrachten. Het eindniveau moet een basis vormen voor de uiteindelijke profielkeuzes in samenhang met het LOB-programma. De hele leerlijn moet zo samengesteld zijn dat alle leerlingen op hun eigen niveau kunnen werken (dus differentiatie in de moeilijkheidsgraden). Voor de leerlijn zal grotendeels gebruik worden gemaakt van al bestaande opdrachten en programma’s omdat er al zoveel (goed) materiaal ontwikkeld is. Veel belangrijker is het om het bestaande materiaal in een herontwerp tot een complete leerlijn te ontwikkelen.