Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Clil Connects met Lof voor de leraar

Laatst bijgewerkt op:

Ben je vooruitstrevend? Heb je een goed idee? Wil je dit uitwerken, maar zit je moeilijk in de tijd? Vraag een LOF aan! Op deze manier heb ik een aanvraag ingediend bij het Leraren Ontwikkel Fonds. https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/initiatief/clil-ideas-go-cross-curricula/

Voorgeschiedenis

Het idee van mijn project is al enkele jaren geleden ontstaan tijdens een cursus in Burford (Engeland) in gesprek met collega Jack Schellekens, ook werkend op het Beatrix College in Tilburg. We volgden een CLIL cursus onder leiding van Graham Workman, die helaas niet meer onder ons is. De cursus was van een hoge kwaliteit en we hebben er veel geleerd, gelachen en ontwikkeld. In de loop van de jaren heb ik veel ervaring opgebouwd omtrent de CLIL didactiek die (vooral) hoort bij het tweetalig onderwijs. CLIL betekent Content Language Integrated Learning en is een van de belangrijkste pijlers van Nuffic, de instantie die tweetalig onderwijsscholen controleert en hiervoor richtlijnen wegzet. Naast het feit dat CLIL een zeer belangrijke didactiek is om een taal aan te leren werkt het ook motiverend voor leerlingen. Ze krijgen op veel verschillende manieren les en oefenen op een speelse manier de leerstof. Toch ben ik erachter gekomen dat wanneer collega’s met een CLIL integratie beginnen het moeilijk vinden wat te kunnen doen in hun lessen. Ook is het niet heel gemakkelijk bruikbare CLIL activiteiten te verwerven via het internet, dus kreeg het idee dit te gaan ontwikkelen.

Betrekken collega’s

Dit project vraagt niet alleen om een bruikbare database, maar wordt juist veel waardevoller door collega’s hierbij te betrekken. Daarom heb ik in het project ook ruimte, tijd en geld vrijgemaakt voor het tweetalig onderwijsteam bij ons op school om hierin te investeren. Binnen het team hebben we bijeenkomsten ingepland om te werken aan CLIL activiteiten, en deze klaar te maken om te kunnen delen middels een website, www.clilconnects.com . Deze website zal in april gelanceerd worden, wanneer deze goed gevuld is. Ondertussen probeer ik middels de nieuwsbrief en website van Nuffic, de website van leraar24, het organiseren van een LOF Regiolab en allerlei social media groepen de doelgroep te bereiken.

Het doel

De bedoeling van deze website is dat docenten voor welk vak dan ook de site gaan bezoeken om daar inspiratie op te doen om CLIL te gaan toepassen in de lessen. Hier staat (gratis) ontwikkelde lesactiviteiten, ontworpen door docenten die werken in het tweetalig onderwijs. Verder kan je er ook allerlei websites, applicaties en tools vinden om verschillende activiteiten zelf te ontwikkelen, dus ook nuttig voor docenten uit het reguliere onderwijs of zelfs het basisonderwijs! Het basisonderwijs zou kunnen zoeken naar manieren om hierop aan te kunnen sluiten. Dit project heeft mij en het team waarin ik werk weer nieuwe energie gegeven om oud werk te vernieuwen, maar ook om weer nieuw materiaal te ontwikkelen. Als team kom je weer in gesprek over onderwijs en geef je elkaar weer nieuwe ideeën om uit te werken. Dit komt de kwaliteit van het tweetalig onderwijs ten goede. Het is de bedoeling dat bezoekers van de website niet alleen voor hun eigen vak naar activiteiten zoeken, maar ook juist door activiteiten van andere vakken te openen een nuttige CLIL invulling kunnen gaan geven binnen hun lesprogramma. We zouden allemaal meer moeten CLIL-en! Heb je ook een goed onderwijsidee? Dien het in bij het LOF! Veel succes.

;None;None