Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Cijferloos toetsen, wat levert het op?

Laatst bijgewerkt op:

;Het doel van dit onderzoek  voor het vak Frans is om bij twee parallelle havo brugklassen te gaan onderzoeken welke invloed cijferloze toetsing heeft op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van deze groep leerlingen ten opzichte van reguliere toetsing door middel van  becijferde toetsen in de andere groep.;De doelstelling van dit initiatief is om samen met twee vakcollega's de ontwikkeling van twee identieke homogene klassen in beeld te brengen voor het vak Frans. Deze ontwikkeling willen we meten door te gaan werken met leerdoelen in beide klassen, waarbij de ene klas getoetst wordt en traditionele cijfers voor hun werk ontvangt, terwijl de andere klas cijferloos gewaardeerd wordt. Op mijn school is een aanvang gemaakt met het werken vanuit leerdoelen en leerlijnen bij alle schoolvakken. Het doel is om vanuit deze ontwikkeling te gaan onderzoeken door middel van cijferloze toetsing of leerlingen meer inzicht krijgen in hun persoonlijke ontwikkeling voor het vak Frans en of dit inzicht leidt tot een grotere mate van zelfregulatie in het leerproces bij de leerlingen in deze klas ten opzichte van de andere homogene groep leerlingen uit de andere klas die op traditionele wijze worden gemonitord door middel van toetsen met cijfers. Het gaat hierbij om het meten van de ontwikkeling langs de leerlijn waar de leerling aan werkt. Halverwege en aan het eind van het schooljaar worden meetmomenten ingebouwd om te bepalen welke ontwikkeling er heeft plaatsgevonden bij de leerlingen uit beide klassen.