Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Can do statements ERK basis curriculumontwikkeling

Laatst bijgewerkt op:

;Om zonder methode te kunnen werken, individuele leerroutes te creëren, inzichtelijk te maken wat een leerling kan en welk niveau hij/zij kan bereiken willen we voor de mvt de can do statements van het ERK als basis gaan inzetten voor de curriculumontwikkeling.;Het doel is om het curriculum van de moderne vreemde talen vorm te geven op basis van de can do statements en niveaubeschrijvingen van het ERK. Dit om het ERK in te bedden in ons onderwijs en gepersonaliseerd onderwijs te kunnen bieden.  Werkwijze: In het document toetsen en beoordelen met het ERK staat een uitgebreid stappenplan die je als schoolorganisatie kunt toepassen om met het ERK te werken.  Stap 1: Gedeelde ERK-visie op het  leren, onderwijzen en beoordelen van talen (hier zijn we al ver. De directie is enthousiast en ook de secties FA/DU/EN willen hier graag aan werken)  Stap 2: ERK in de vingers krijgen (dit kost tijd - er komt een workshop door mij over hoe en wat)  Stap 3: Leerdoelen vaststellen - streefniveaus (voorbereiden met sectievoorzitters en zoveel mogelijk van elkaar gebruiken)  Stap 4: Didactische implicaties vaststellen (in overleg en in vaksecties)  Stap 5: Bepalen wat en wanneer te toetsen ( in overleg en in vaksecties) Vervolgens moet dan nog gezocht worden naar materiaal of materiaal ontwikkeld worden om leerlingen de can do statements te kunnen laten halen.