Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

BPV Job coach

Laatst bijgewerkt op:

;BPV Job coach Met de komst van het passend onderwijs krijgen MBO scholen steeds vaker te maken met studenten die extra ondersteuningsbehoeftes hebben. Binnen school krijgen de studenten middels trainingen en scholingen ondersteuning met betrekking tot speciale onderwijsbehoeften, onder andere door de coach en het Loopbaancentrum (LBC). Vanuit het LBC en de coaches niveau 2 opleidingen zien we dat de extra ondersteuning niet alleen binnen schools aan de orde is, maar zeker ook tijdens de BeroepsPraktijkVorming (BPV). Daarnaast wordt er in de klas allerlei ondersteuning geboden worden. Tijdens de stage wordt tot nu toe geen extra ondersteuning aangeboden, omdat BPV begeleiders hier niet de tools voor hebben. Om een startkwalificatie te halen en uitval te voorkomen is een intensieve samenwerking met de praktijk nodig om de benodigde ondersteuning  vorm te geven. De stagebegeleider houdt zich inhoudelijk bezig met de inhoud van het werk de beoordeling. -Om de studenten passende begeleiding in de BPV te kunnen bieden is het project BPV Jobcoach nodig.; Passend onderwijs niet alleen op school maar ook in de Beroeps Praktijk Vorming (BPV). Studenten krijgen extra ondersteuning inde BPV De BPV Jobcoach kan student en stagebegeleider ondersteunen door:

  • - de student te observeren, ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen en structuur en volgorde in het werk
  • te oefenen.
  • - de werkbegeleider ondersteunen door handvatten te bieden om de student te begeleiden,