Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Bouwen aan een blijvend netwerk

Laatst bijgewerkt op:

Vorige week donderdag heb ik de vierde bijeenkomst georganiseerd voor de groepen 3 van onze stichting INOS.

De 1e en 2e bijeenkomst waren World Cafés. Bij het 1e World Café hebben we in groepen gebrainstormd over het werken in hoeken, werken met circuits en over flexibele instroommomenten. Bij het 2e World Café heb ik een PowerPoint laten zien van mijn bezoek aan de Pater Jan Smitschool in Heerhugowaard en hebben we daarna in groepjes gebrainstormd over wat we hieruit mee willen nemen. Bij de 3e bijeenkomst heb ik een presentatie gegeven met een samenvatting van een cursus die ik gedaan heb (overgang naar groep 3: groep 3 onder de knie). Dit jaar wil ik er voor gaan zorgen dat ik zelf steeds minder nodig ben voor het netwerk van de groepen 3. Daarom heb ik 2 collega's van andere scholen binnen INOS gevraagd of zij iets wilden presenteren. Ook vond de bijeenkomst dit keer niet plaats op de school waar ik werk maar op een andere INOS-school. Ik heb het afgelopen half jaar gezien dat er al veel mooie dingen gebeuren op verschillende scholen van onze stichting en vond het belangrijk daar even bij stil te staan. Daarom heb ik de deelnemers gevraagd op een speciaal A4 te schrijven waar ze trots op zijn m.b.t. de overgang van groep 2 naar 3 en/of het spelend leren in groep 3. Na de presentaties heb ik iedereen gevraagd hun doel voor dit schooljaar op een ansichtkaart te schrijven, zodat ik die kaart aan het eind van het schooljaar kan opsturen met de vraag of ze hun doel(en) bereikt hebben. Tenslotte hebben we geëvalueerd met een evalueerdobbelsteen. Het was ontzettend fijn om alleen maar positieve reacties te krijgen. De deelnemers gaven aan het fijn te vinden om ideeën uit te wisselen, dat ze goede ideeën hadden opgedaan, dat ze het een mooi initiatief vinden en dat ze dit soort momenten vaker willen!

De rest van dit jaar wil ik in kaart gaan brengen wat iedereen al doet en wat men nog wil gaan doen op de verschillende scholen, zodat ik collega’s met dezelfde doelen kan koppelen. Verder wil ik bij de volgende bijeenkomsten ook weer collega’s gaan vragen om te presenteren en ervoor zorgen dat de online samenwerkingsomgeving door iedereen gebruikt wordt om dingen te halen en delen. Dit alles met als doel om ook na mijn LOF het netwerk levend te houden!

;None;None