Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Bewegend onderwijs op Basisschool ‘t Wikveld

Laatst bijgewerkt op:

;Wij willen als eerste de mogelijkheden onderzoeken voor het verbeteren van het bewegingsonderwijs van Basisschool ’t Wikveld. Hierbij willen wij, naast het geven van betekenisvol bewegingsonderwijs op hoger niveau en kinderen motorisch vaardiger te maken, ook het bewegingsonderwijs in de cognitieve lessen integreren (bewegend leren).;Het doel is om kinderen in eerste instantie uit te dagen tot meer bewegen. Verder willen we kinderen in de basis motorisch vaardiger maken, wat kan bijdragen aan talentontwikkeling voor een bepaald type sport of sporten. Tenslotte willen we bewegingsonderwijs/activiteiten integreren in de cognitieve lessen van het basisonderwijs. Door middel van het voeren van gesprekken met leerlingen zal de individuele behoefte op het gebied van sport in kaart worden gebracht, denk hierbij aan: drang om te bewegen, gedrag, talentontwikkeling, gezondheid en cognitieve ontwikkeling. Daarbij worden de verschillende motieven om te bewegen in kaart gebracht. We bezoeken scholen die al gebruik maken van een dergelijk concept waarbij sport en onderwijs in balans zijn, om zodoende een beeld te krijgen van de mogelijkheden die er al zijn. Daarbij zullen deze bezoeken enkel helpen bij het creëren van ons eigen idee. Door het ontwikkelen van een werkmethode/programma “sporten en bewegen’ kunnen we kinderen structureel laten bewegen met verschillende doelen (zie meerwaarde initiatief), rekening houdend met de verschillende motieven die kinderen hebben om te bewegen. Vanuit samenwerking in een commissie (=ontwikkelgroep) met sportcoördinatoren, leerkrachten, vakleerkrachten en externen (waaronder opleidingen als ALO, MBO Sport en bewegen en een marktonderzoeker én projectorganisator) willen we bovenstaande realiseren.