Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Bewegend leren op basisschool Ste Marie

Laatst bijgewerkt op:

;Met dit project wil ik bewegend leren een (doorlopende) plaats geven in het onderwijsprogramma van de hele school (gr 1 t/m 8).;Als team willen we meer handvatten om bewegend leren een plaats in ons onderwijs te geven. Nu is bewegend leren in sommige groepen ‘iets extra’s’, we willen dat dit geïntegreerd wordt binnen o.a. rekenen en spelling. We willen meer werken vanuit bijv. rekendoelen, minder ‘methodeslaaf’ zijn. Door het ontwerpen van lessen bewegend rekenen, wordt de leerkracht uitgedaagd om kritisch te zijn op de doelen. Het enthousiasme is aanwezig, het ontbreekt aan tijd om een doorlopende lijn te ontwerpen en in te voeren. De borging van de doorlopende lijn bewegend leren 1 t/m 8 is van groot belang om de volgende schooljaren bewegend leren te continueren. Door de borging van de doorlopende lijn bewegend leren samen met collega’s extra aandacht te geven, zal bewegend leren in het vaste curriculum van groep 1 t/m 8 zijn plaats innemen. Door samen ontwerpen van de lijn, samen (direct) implementeren zal deze innovatie duurzaam zijn. Regelmatig evalueren is van groot belang voor de kwaliteit en continuïteit van dit project. Ik ben hierin als leerkracht kartrekker, tijdens mijn master Leren en Innoveren heb ik een start gemaakt met mijn rol als change agent. Ik wil mijn collega’s bij dit proces graag ondersteunen. Ik wil dit bereiken door het goede voorbeeld te geven, met collega’s samen deze activiteit(en) te ontwerpen, voor te bereiden, maar ook uit te voeren, letterlijk extra handen in de klas (of buiten).