Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Bèta-leerlijn voortzetten richting Bovenbouw

Laatst bijgewerkt op:

;Met voortzetting van de Bèta Bovenbouw leerlijn richten we ons op het didactisch versterken van de bètavakken op het Thomas a Kempis college en JenaXL. Het initiatief is bedoeld om de docenten anders-vaardiger te maken en vervolgens de leerlingen hierin vaardiger te maken (21ste eeuws, Jenaplan essenties, Onderzoek & Ontwerpen).;De doorlopende leerlijn Bètavakken zal in de bovenbouw stevig neergezet worden voor leerlingen door hen het vak NLT aan te bieden. Hierbij wordt een andere didaktiek, anders-soortige toetsing, interdisciplinaire bemensing en modulaire roostering aangeboden. Om deze verandering vorm te geven is het nodig docenten (& TOA’s) te verrijken met kennis en vaardigheden op dit gebied. Doel voor de docenten zal zijn om didactisch vaardiger en vakinhoudelijk breder te worden en (nog) meer interdisciplinair te denken. Hierin zal ‘samenwerken’, ‘kritisch en creatief denken’ en ‘problemen oplossen’ van groot belang zijn. Een vereiste is een goede gezamenlijke overlegstructuur, verdiepende scholing en duurzame samenwerking (docenten wiskunde, aardrijkskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie, techniek en TOA’s). Wat werkwijze betreft valt de denken aan: 1.Het vormen van een kerngroep NLT met tweewekelijks overleg om modules didactisch te bekijken/vormgeven, toetsvormen te bespreken en te ontwikkelen. 2.Interdisciplinair organiseren van overleg, onderlinge visitatie en ondersteuning. 3.Daarnaast zullen scholingen op het gebied van O&O, toetsing en didactische versterking gericht op 21ste -eeuwse vaardigheden ingezet worden. Om ervoor te zorgen dat vooral de innovatieve component (didactische verandering) van dit initiatief zijn plek krijgt en duurzaam ingebed raakt is het nodig om op bovenstaande punten stevig in te zetten.