Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

# Beta-ed

Laatst bijgewerkt op:

;Door de bèta-vakken te clusteren in het rooster en de didactiek in deze uren aan te passen, willen we meer samenhang tussen de bèta-vakken laten zien, onderzoekend leren meer integreren en de leerlingen meer eigenaarschap over hun eigen leerproces geven, waarbij de docent tevens de rol van coach kan aannemen.;In 4 vwo willen we drie be?tavakken (biologie, natuurkunde en scheikunde) clusteren en alle leerlingen tegelijkertijd aanbieden. Leeropbrengst leerlingen: We maken een leerlijn waarin de samenhang tussen de vakken duidelijk wordt en onderwerpen geclusterd worden. Daarnaast passen we onze didactiek aan door het geven van hoorcolleges, projecttijd en werkcolleges, waarin de docenten meer als coach kunnen fungeren. In de projecttijd komen (onderzoeks)opdrachten om andere vaardigheden van be?ta (onderzoeken, ontwerpen, presenteren) te onderwijzen. Zodoende kunnen we het onderzoekend leren meer inbedden in ons onderwijs. Daarnaast willen we bereiken dat leerlingen meer eigenaar worden van hun eigen leerproces. Tijdens hoorcolleges geven we uitleg, in werkcolleges kunnen leerlingen kiezen aan welk vak ze gaan werken en kunnen ze vragen om extra uitleg. Leeropbrengst docenten: Door samen te gaan werken als bèta-docenten in het project #betaed biedt ons de mogelijkheden om ons te ontwikkelen in het vakgebied – zowel verdiepend in je eigen vak als verbredend over alle bèta-vakken, als coach en als vakdidacticus – zowel in de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn als in andere lesactiviteiten zoals hoorcolleges geven. Ook willen we onze eigen onderzoekende houding naar de lespraktijk ontwikkelen. Door dit project leren we van en met elkaar.