Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Beoordelingsbekwaam in het leren van geschiedenis

Laatst bijgewerkt op:

;Dit initiatief wil leerlingen ondersteunen om een competente en autonome leerling te worden in het leren van geschiedenis. Dat doen we aan de hand van leerdoelen omtrent vaardigheden (historische denken en redeneren) en het leren van leerlingen zichtbaar maken in een app. Daarmee komt feedback, formatieve evaluatie en samenwerkend leren centraal te staan in het leren.;Op dit moment zit onze school in een transitie. Doel van de transitie is om het leren van leerlingen te verbeteren en om onze didactiek meer te gaan richten op het ontwikkelen van vaardigheden. Eigenaarschap geven aan leerlingen staat in deze transitie centraal. We willen dat leerlingen bij ons op school autonoom en competent worden in het leren. Het doel van dit initiatief is om leerlingen beoordelingsbekwaam te maken in het leren van het vak geschiedenis. Dit houdt in dat ze hun eigen vorderingen leren inschatten en dat hun leren zichtbaar wordt. Hiervoor zijn een aantal zaken nodig die op dit moment niet voorhanden zijn. Vaardigheden (historisch denken en redeneren) moeten centraal komen te staan in het leren van het vak. Een leerlijn voor alle historische vaardigheden, welke op dit moment nog ontbreekt, moet daarvoor worden ontwikkeld. Daarnaast is er een tool nodig waarin leerlingen hun ontwikkeling zichtbaar kunnen maken. Hiervoor willen we de Sportfolio-app (https://www.sportfolioapp.nl/) gaan aanpassen aan ons vak. Aan de hand van leerdoelen, daarbij geformuleerde succescriteria en niveaubeschrijving kunnen leerlingen in de app hun voortgang zichtbaar maken voor zichzelf, medeleerlingen en de docent. Feedback, formatieve evaluatie en samenwerkend leren krijgen zo een centrale plek in het leren.