Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Beeldend curriculum 2020

Laatst bijgewerkt op:

;Het onderwijs van de toekomst vraagt om een hernieuwde blik op de kunstvakken binnen het voortgezet onderwijs. Het kunstonderwijs kan een waardevolle training vormen in 21e eeuwse vaardigheden: vakoverstijgend werken, kritisch denken, reflecteren en creativiteit. Om die volle potentie waar te maken, wil kunstvakschool IVKO haar beeldend curriculum herijken.;Ontwikkelen van een breed beeldend kunstdomein waarin vakoverstijgend gewerkt wordt, het creatieve proces en  de daarbij behorende meta-vaardigheden expliciet getraind worden en geëxperimenteerd wordt met nieuwe  technologie. Dit sluit rechtstreeks aan op Onderwijs 2032, curriculum.nu, de behoeften van de creatieve industrie in  Amsterdam en omstreken, de wensen (en eisen) die vervolg(kunst)opleidingen stellen aan leerlingen en de ambitie  van leerlingen. Op dit moment wordt er binnen de beeldende vakken (tekenen, handvaardigheid, mode & textiel,  fotografie, film) nog niet vakoverstijgend gewerkt.  Doelstellingen zijn:  -Het stapsgewijs ontwikkelen van een breed beeldend kunstdomein:  a. het opzetten van een experiment met kunstlab waarin leerlingen vakoverstijgend werken aan een actueel  ontwerpvraagstuk met maatschappelijke betekenis. Leerlingen doen samen met docenten onderzoek naar  artistieke en innovatieve oplossingen voor actuele problemen waarbij de disciplines design, textiel, foto, film,  beeldend 2d en 3d betrokken worden. Hierbij betrekken we partners in de stad.  b. docenten onderzoeken best practices op het gebied van motiverende en effectieve leeractiviteiten en  werkvormen gericht op het bevorderen van creativiteit.  c. (vak)vaardigheden en bekwaamheden van de sectie beeldend analyseren en aanvullen met gasten (docenten en  kunstenaars)  d. kunsttheoretische begrippen (beschouwen, analyseren, reflecteren en cultuurhistorische kennis inzetten) vanaf de  onderbouw te oefenen en praktische betekenis geven.