Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Analyseren, verbinden, formuleren bij alle vakken

Laatst bijgewerkt op:

;Het ontwerpen en uitvoeren door een team van verschillende vakdocenten van een driedelige lessenreeks (analyseren, verbinden, formuleren) door middel van een Lesson Study cyclus, om taalgerichte vakdidactiek te ontwikkelen voor alle vakken, waardoor focus op taal in alle vakken terecht komt.;Doel van dit initiatief is een driedelige lessenreeks redeneervaardigheden - analyseren, verbinden en formuleren - voor docenten te ontwikkelen en deze lessenreeks vervolgens schoolbreed in te zetten. Zo denken we bij ‘analyseren’ aan het maken van een les waarbij leerlingen in groepjes proefwerkvragen analyseren (wat moet je doen, waar verdien je punten mee). We denken ook aan het inzetten van een spelvorm hierbij. Door het toepassen van taalgerichte vakdidactiek kan focus op taal in de vakken terecht komen. De werkwijze die we hiervoor willen hanteren is die van een Lesson Study cyclus (De Vries, S. D., Verhoef, N. C., & Goei, S. L. (2016)). We ontwerpen met een Lesson Study Team (docenten van verschillende vakken) een generieke lessenreeks die ingezet kan worden bij alle vakken. Om te zien of de lessenreeks vruchten afwerpt, beginnen we met een nulmeting a.d.h.v. geselecteerde vragen in een toets. Daarnaast vergelijken we de resultaten van een klas die de lessenreeks wel en een klas die de lessenreeks niet heeft doorlopen. Voor het onderwerp ‘taalvaardigheid binnen de vakken’ willen we een samenwerkingsverband aangaan met de Universiteit Twente (zie verder).