Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Ambitieklas onderwijskansenwijk

Laatst bijgewerkt op:

;Voor drie basisscholen in een onderwijskansenwijk in Leiden wordt een ambitieklas opgezet. In de ambitieklas leren kinderen wat zij graag willen weten, kunnen, maken of doen. Ook leren ze hoe ze daar een stapje dichterbij kunnen komen.;De ambitieklas wordt opgezet voor drie basisscholen in een onderwijskansenwijk in Leiden: OBS De Viersprong, RKBS De Singel en PCBS De Springplank. In de ambitieklas leren kinderen vaardigheden ontwikkelen die ze kunnen gebruiken om ambities waar te maken. Daarnaast leren kinderen zich bewust te zijn van de eigen talenten en hoe ze die kunnen inzetten om dichter bij hun ambitie te komen. Met het aanleren van deze kennis en vaardigheden wordt geprobeerd de kansen van de kinderen in de toekomst te vergroten. De werkwijze binnen de ambitieklas wordt gebaseerd op (wetenschappelijke) literatuur:

  • In de ambitieklas mogen kinderen werken aan hun zelf geformuleerde ambitie en mogen zij zelf bepalen hoe hier aan gewerkt wordt. Op deze manier bevordert de leerkracht autonomie, waardoor leerlingen meer gemotiveerd zijn om te leren (Deci, Schwartz, Sheinman, & Ryan, 1981). Doordat kinderen aan hun ambities mogen werken en hiervoor gemotiveerd zijn, maken ze zo hun eigen leerenergie aan (Hoobroeckx, 2019).
  • In de ambitieklas leren kinderen kritische feedback niet te zien als falen, maar als leerpunten en uitdagingen doordat er een Growth Mindset wordt gestimuleerd. De leerkracht bevordert een Growth Mindset door feedback te geven op het proces, een effectieve manier om een Growth Mindset te bevorderen (Rattan, Good, & Dweck,2012). De mindset die wordt ontwikkeld, kan tevens een positieve invloed hebben op het leren bij schoolvakken en zo op schoolresultaten.
  • In de ambitieklas ontwikkelen kinderen metacognitieve vaardigheden, zoals het stellen van doelen, plannen, inrichten eigen leeromgeving en het reflecteren op het eigen proces. Het hebben van metacognitieve vaardigheden kan tevens een positieve invloed hebben op het leren van schoolvakken, zoals (begrijpend)lezen, woordenschat en rekenen (Boulware-Gooden, Carreker, Thornhill, & Joshi, 2007; Vula, Avdyli, Berisha, Saqipi, & Elezi, 2017).
  • In de ambitieklas helpen kinderen elkaar met het dichter bij hun ambitie komen. Hierdoor leren kinderen sociale vaardigheden en voelen zij steun van peers, wat een positief effect heeft op het halen van leerdoelen, de betrokkenheid in de klas en de mentale gezondheid van leerlingen (Mitchell, 2015; Topping, 2005).