Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Alleen maak je sneller,samen kom je verder

Laatst bijgewerkt op:

;

Van groepslessen naar een meer individuele aanpak:   Er is steeds meer aandacht voor het individu. Interactieve boeken/sites, apps en games houden leerlingen bij de les. Leerlingen creëren steeds meer hun eigen les, met minder klassikale instructies en bijbehorende passieve houding. Wij (docenten Engels) gaan aan de slag om voor onze leerlingen innovatief en passend lesmateriaal te verzamelen. Passend qua niveau en doelgroep.   Dit wordt uiteraard gedaan voor alle scholen die betrokken zijn bij ons initiatief. Het eindresultaat van het gezamenlijk project, komt ter beschikking van de drie scholen. Wij kiezen voor een samenwerking met scholen die alle drie VMBO onderwijs geven. Kader en TL zit qua niveau dicht bij elkaar. Voor het basisniveau en praktijkonderwijs zullen opdrachten gemaakt moeten worden voor dat specifieke niveau. Ikzelf heb 7 jaar ervaring met basis en kader (opgedaan op het Munnikenheidecollege) en 19 jaar ervaring met TL (of MAVO zoals wij dat tegenwoordig weer noemen). Inbreng van docenten die ervaring hebben met alle niveaus is nodig en geeft ook meerwaarde.   Het eindresultaat wordt een platform waarmee leerlingen zelfstandig aan de gang kunnen gaan, of geleid door een docent. In eerste instantie lijkt er vooral behoefte aan materiaal voor VVV/Keuzebanduren (of hoe dit dan ook genoemd wordt). Uiteraard gaat alles plaatsvinden onder gezamenlijk overleg.   Het Munnikenheidecollege heeft lang geleden al ervaring opgedaan met de leertuin waarbij leerlingen op meer individuele wijze hun eigen route door de lesstof bepaalden. Het gaat hier over de leertuin die destijds door Henri van ‘t Hof is opgezet op de locatie Ruphen. In het verleden heb ik hier regelmatig gestaan. Het Munnikenheidecollege was namelijk mijn eerste werkgever in het onderwijs.   Het individuele leren neemt hier een grote plaats in. Eigen tempo, en eigen leerroute door de stof heen op basis van wat een leerling nodig heeft en aankan.   Dit kan gaan om reguliere lessen, herhaling of verrijking. Ook hier geldt, we gaan maken waar de grootste behoefte aan is. Uitbreiden kan altijd nog in een later stadium.   Zowel de betere als zwakkere leerlingen dienen materiaal ter beschikking te krijgen. De betere leerlingen dienen uitgedaagd te worden, de zwakkere leerlingen dienen opgetild te worden naar het gewenste niveau. De leerling kan hier eigen keuzes maken of opdrachten krijgen in overleg met een docent. In alle gevallen zal ICT een wezenlijk onderdeel vormen. De opdrachten komen op een elektronisch platform te staan. Bij het Munnikenheidecollege worden Ipads gebruikt en bij de deelscholen van SGTongerlo Chromebooks. In alle gevallen zijn er dus devices die toegang geven tot een elektronische leeromgeving.  

;Daar waar een uitschieter naar boven of beneden, waar je zo hier en daar eens wat extra werk voor moest kopiëren, eerst een uitzondering betrof is het nu eerder een regel. Er is steeds meer aandacht voor gepersonaliseerd leren en mijn collega's en ik zoeken elkaar steeds meer op om te kijken wat we van elkaar kunnen leren. In schooljaar 19/20 wordt het tijd om dit gestructureerd aan te pakken en dit ook breder de school/scholengemeenschap en andere scholen in te trekken want waarom zouden we alles wat we maken niet delen zodat ook andere leerlingen en docenten hier gebruik van kunnen maken. Wij als docenten (8) willen een structureel moment inplannen om het ook structureel op te zetten en goed vorm te geven met behulp van een platform zodat veel leerlingen en docenten profijt hebben van ons initiatief.