Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Alle LOF voor het mbo! Pleidooi voor het opnemen van mbo in Schoolkracht

Laatst bijgewerkt op:

Blog van onze eigen LOF-onderzoekers, Lara Meijer & Iris Nicolasen Van LOF naar Schoolkracht naar LOF?Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) is al jaren een platform voor leraren en door leraren. Met ingang van schooljaar 2021-2022 komt LOF zoals we het kennen waarschijnlijk tot een einde. Wel wordt Schoolkracht geïntroduceerd. Binnen de regeling Schoolkracht biedt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) schoolleiders en leraren van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs de mogelijkheid geld aan te vragen voor onderwijsinnovatie. Scholen krijgen tijd, budget en focus om verander- en verbeterideeën uit te werken en/of uit te voeren. Of om goede veranderingen duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk (www.dus-i.nl, 2020). Maar wat is er onderweg gebeurd, waar is het mbo gebleven? Schooloverstijgend ontwikkelen en mbo De afgelopen jaren is het ook voor mbo-docenten mogelijk geweest om een LOF-subsidie aan te vragen. Gelet op de impact van een schooloverstijgend LOF-netwerk op de ontwikkeling van de innovaties door LOF-leraren, zou het een enorm gemiste kans zijn wanneer binnen het vervolg op het LOF de mbo-docenten niet worden meegenomen. Juist omdat uit eerdere onderzoeken zoals LOF voor de leraar 2.0 (2018) blijkt dat leraren van nature geen sterke netwerkers zijn en geneigd zijn om binnen de school te blijven acteren. De aard van het mbo-onderwijs en de doorstroom die er vanuit het voortgezet onderwijs naar mbo is, maakt het in contact brengen van de pioniers in zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs als mbo een grote verrijking is voor alle betrokken docenten. Het is dus niet alleen in het belang van het mbo om LOF te behouden voor mbo-docenten, het is in het belang voor alle sectoren. Tussen wal en schipHet mbo valt nu vaak tussen wal en schip: het hoort niet echt bij het voortgezet onderwijs, maar wordt ook niet meegenomen bij het hogere beroeps- of universitair onderwijs. Terwijl juist binnen het mbo leraren ontzettend goede innovatieve ideeën hebben ten behoeve van het onderwijs! Zo hebben de onderzoekers van LOF het afgelopen jaar mbo-docenten geïnterviewd die dankzij LOF hun onderwijsinnovatie in de school hebben kunnen realiseren. Uit onderzoek van het expertisecentrum beroepsonderwijs (2019) naar moderne ICT onderwijsinnovaties binnen het mbo, blijkt dat OCW de mbo-docenten en schoolleiders vooral kan helpen door stimuleren met tijd en geld, stimuleren en ondersteunen met visie en beleid rondom onderwijsinnovaties en het delen van kennis. Juist déze ondersteunende middelen vallen weg door het mbo geen deel uit te laten maken van Schoolkracht. SamenBinnen het LOF staat de ontwikkeling van de leraar centraal. Niet voor niks is een slogan Alle LOF voor de leraar. Waarom het LOF in zijn huidige vorm niet behouden? Een van de principes die het LOF hanteert is: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Laten we hoe dan ook echt sámen verder gaan. Primair, voortgezet, speciaal én middelbaar beroepsonderwijs. Lara Meijer & Iris Nicolasen Docent-onderzoekers mbo LOF Bronnen:

  • Bosch ten, B., Droppers, A., Gruijthuijzen, R., Hendriks, A., Moolenaar, A., Snoek, M., Tuijl van, M., & Verberg, C. (2018). LOF voor de leraar 2.0. Utrecht: Onderwijscoöperatie.
  • Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. (2020). Geraadpleegd van https://www.dus-i.nl/subsidies/schoolkracht op 12 maart 2021.
  • Expertisecentrum Beroepsonderwijs. (2019). Onderwijsinnovaties met moderne ICT in het mbo. ECBO: ’s Hertogenbosch.

;None;None