Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Afsluiting van een leerzaam LOF-project

Laatst bijgewerkt op:

Wat ben ik enorm trots op hetgeen wat is bereikt met de LOF-subsidie! Het afgelopen jaar ben ik met de subsidie van LOF bezig geweest met het vormen van een leerlijn Leren leren en om deze te implementeren in ons onderwijs. In dit proces hebben we al heel wat bereikt. De leerlijn is gevormd en in iedere groep wordt hier al bewust mee gewerkt. We werken vakoverstijgend aan Leren leren. Dat wil zeggen dat we tijdens een les, zowel een lesdoel als een ‘leren leren doel’ hebben. De groei die de groep doormaakt, maken we in iedere klas zichtbaar met een databord. Op deze manier wordt de groei voor de kinderen duidelijker en dat werkt motiverend. Het aankomend schooljaar gaat het implementatieproces verder. Er zullen klassenbezoeken met coachgesprekken plaatsvinden, een intervisiemoment worden gecreëerd omtrent Leren leren, het onderdeel zal iedere bouwvergadering terugkomen en de groei wordt tijdens de studiedagen besproken. Tijdens het proces dit jaar heb ik enorm veel geleerd. Ik ben iemand die van tevoren iets heeft bedacht en daar in het begin nog te star aan vasthield, terwijl het belangrijk is om ook af en toe mee te deinzen om tot ‘onze’ manier te komen. Een voorbeeld: met het team hadden we de doelen per leerlijn gemaakt en iedere groep zou aan de slag gaan met de doelen die bij dat leerjaar horen. Maar niet iedere groep zat op dat moment ook op die doelen (logisch, want dat was de reden om hier een leerlijn voor te maken). Er waren zelfs groepen, die twee jaar lager zaten. Ik vond het lastig om zelf aan te geven dat zij dan juist het lesniveau moeten aanpassen om aan de behoeften van de groep te voldoen. Ik heb dit met de intern begeleider besproken en dit heeft geleid tot een manier van werken waar het team ook achterstaat. De afspraak is nu om naar het niveau van de groep te kijken (80% van de groep) en dan onderwijs te geven op één niveau hoger. Ik heb nu zelf ervaren dat ik ook ‘dingen’ moet durven aan te passen. Dat heeft ook wel met ervaring te maken met dit soort processen. Hoge eisen stellen is goed, maar het moet wel reëel zijn. Dit zal voor mij wel echt een aandachtspunt blijven. Ik ben gelukkig wel iemand die graag met anderen in overleg gaat en openstaat voor andere zienswijzen. Dit zal ik tijdens het proces ook blijven doen. Dat geldt ook voor wat er in het team speelt. Delen is belangrijk onderdeel van LOF. Ik heb dit project al met verschillende mensen gedeeld. Ik heb als afronding van mijn LOF-project een presentatie gegeven tijdens een IB-overleg van ons samenwerkingsverband. Bij dit overleg zaten de intern begeleiders van stichting Uniek en van speciaal basisonderwijs. Een intern begeleiders was enthousiast en zou graag willen dat ik bij haar op school ook de presentatie kom geven. Daarnaast is er een collega van een andere basisschool langsgekomen om te zien hoe wij hiermee werken en staat er een afspraak gepland met de orthopedagoog van een voortgezet onderwijs school. Het delen vindt dus op verschillende niveaus plaats!

;None;None