Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Activerende verhalenmethode Bijbelse personages

Laatst bijgewerkt op:

;Als verdieping en verbreding van mijn eerst LOF-project is er, met alle sectiegenoten GL (Godsdienst-Levensbeschouwing), besloten een interactieve doorlopende verhalenmethode (met differentiatiemogelijkheden) rondom zes Bijbelse personages te ontwikkelen voor GL en RE (Religious Education) voor alle klassen in de eerste drie leerjaren van mavo-tl en (tweetalig) havo en vwo. Deel 1 van de verhalenserie is gereed en vanaf 21-03-2019 beschikbaar via een link in de blog: https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/ted-en-soofie-en-de-omg-family-deel-1/ Hieronder de directe link naar Deel 1 van Ted en Soofie en het oneindige verhaal van de OMG Family: https://www.dropbox.com/s/7qxpw5d77a1sz8a/Ted%20en%20Soofie%20%26%20OMG%20Family%20-%20deel%201%20Jozef%2020190321.pdf?dl=0;Het doel is bemoedigen, inspireren en het bevorderen van persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling van jongeren uit klas 1 t/m 3 van de mavo, havo en vwo waarbij deze vorming hopelijk leidt tot bestaansverheldering, meer persoonlijk welzijn en het actualiseren en praktiseren van universele christelijke waarden (als deel van de Nederlandse en Europese cultuur) en het toepassen (activeren) van ethische principes (zoals de 'gulden regel') en een grotere sociale betrokkenheid. Werkwijze: per leerjaar worden er twee lesboekjes gemaakt met daarin centraal de gebeurtenissen rondom een Bijbelse personage (voor jaar 1 zijn dit Jozef en Mozes, voor jaar 2 David en Jezus en voor jaar 3 Petrus en Paulus). De opzet is voor ieder lesboekje gelijk: eerst wordt de context (1) bekeken, vervolgens wordt het verhaal gelezen (2), daarna wordt via moderne media dit verhaal nogmaals doorgenomen (3) bv. via een videofragment (hermeneutische cirkel) waarna er verschillende soorten vragen (4) volgen; reproductieve, interpretatie-, reflectie- en toepassingsvragen (applicatie volgens de inductieve leesmethode). De toepassingsvragen en interactieve werkvormen brengen de Bijbelpersonage en (ethische) situaties uit het verhaal naar de leefwereld van de leerling en maken de universele principes (zoals andere mensen vergeven en/of helpen) uit de verhalen op verschillende manieren praktisch toepasbaar (5).