Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Activerend onderwijs - stamgroeponderwijs 2.0

Laatst bijgewerkt op:

;Wij hebben voor ogen onderwijs te ontwikkelen, stamgroeponderwijs 2.0,  dat aansluit bij de 21st century skills en alvast voorsorteert op onderwijs 2032. Dit onderwijs kenmerkt zich door een goede mix van en balans tussen docentsturing en zelf keuzes kunnen maken als leerling, aansluitend bij intrinsieke motivatie en individuele mogelijkheden.;We zijn in 14/15 met alle collega's in gesprek gegaan over ons onderwijs. In 15/16 hebben we o.l.v. een teamleider een werkgroep gevormd die de opdracht kreeg te onderzoeken hoe ons onderwijs ervaren werd door collega's en leerlingen. Na de terugkoppeling hebben we in beeld gebracht wat we als Nordwin College Leeuwarden (vmbo-groen) graag zouden willen veranderen, wat we als goed en aantrekkelijk onderwijs zien voor onze jeugd. We hebben ons verdiept in de nieuwste onderwijsontwikkelingen, de theorie erover en zijn op bezoek gegaan bij andere scholen waar gewerkt werd met vormen van deels of helemaal gepersonaliseerd leren, zoals Kunskapskolan.  In 17/18 gaat de werkgroep bezig met concrete uitwerkingen van het stamgroeponderwijs 2.0. Het doel van het te ontwikkelen onderwijs is dat leerlingen actief aan de slag zijn, actief aan competenties werken, zelf keuzes kunnen maken binnen het onderwijsaanbod en dat ze het beste in zichzelf kunnen ontdekken en verder ontwikkelen.  In het te ontwikkelen onderwijs leren wij leerlingen hoe zij langzamerhand meer en meer eigenaar worden van hun leerproces. De docentsturing zal afnemen afhankelijk van de ontwikkeling van de individuele leerling. We zetten het portfolio in om deze ontwikkeling (kennis, vaardigheden en gedrag (competenties)) zichtbaar te maken.