Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Actie in de klas, lijn bewegend leren groep 1-4

Laatst bijgewerkt op:

;Een doorlopende lijn bewegend leren voor de groepen 1t/m4 waarbij de vakken taal, lezen en rekenen zijn geïntrigeerd. Een vergrote professionalisering van de leerkrachten. Tevens zullen Inos- scholen geïnspireerd worden via een digitaal netwerk en twee inspiratieavonden. Social Media zal ingezet worden voor landelijk bereik.;Bewegend leren zal niet langer meer iets extra’s zijn, maar geïntegreerd worden binnen rekenen, taal en spelling van de groepen 1t/m4 van Kbs St. Joseph in Breda. Het leren zal meer plezier opleveren bij de leerlingen. Dit ervaren leerkrachten die nu al bewegend leren gebruiken in hun lessen. Tevens zorgt het integreren van beweging in de lessen ervoor dat cognitieve, motorische, gedragsmatige en sociaal- emotionele doelen beter behaald worden (Hollar, D. ed, 2010). Het blijkt dat kinderen aandachtiger en meer betrokken zijn bij de taak wanneer er bewogen wordt (Mahar, M.T. ed, 2006). Het enthousiasme is er, het ontbreekt aan tijd om een doorlopende lijn te ontwerpen en in te voeren. Het samen schrijven van de lijn, samen direct implementeren en evalueren tijdens intervisiebijeenkomsten is van groot belang voor de kwaliteit en continuïteit. Het laatste half jaar ligt de focus op borging.  Deze doorlopende lijn bewegend leren 1t/m4 Kbs St. Joseph kan binnen onze Stichting Inos en landelijk gebruikt worden. Uit bijeenkomsten van Laura Mos, voormalig LOF’er blijkt dat er een start is gemaakt met bewegend leren binnen Inos.  Op geen enkele Inos- school is bewegend leren geïntegreerd in de vakken. Een mooi streven om met LOF dit te bereiken.