Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

3O leren binnen een rijke context

Laatst bijgewerkt op:

;We creëren een digitaal netwerk waarbij de leerkracht samen met de directe omgeving invulling kan geven aan  diverse onderwijsdoelen. Het onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren staan hierbij centraal in een rijke  en contextuele onderwijsomgeving. De samenleving en het onderwijs bundelen hun krachten voor het onderwijs  van de toekomst.;Doelstelling 1:  Het creëren van een netwerk van instanties, bedrijven en personen die, samen met de leerkracht, willen bijdragen  een een rijk onderwijsaanbod. Hierin staan ontwerpend, onderzoekend en ondernemend leren centraal om een  rijke en effectieve leeromgeving vorm te geven. Doelstelling 2:  Een leerling die in zijn digitale portfolio aan het werk is met een onderzoeksvraag, kan zich oriënteren binnen een  netwerk van passende personen en bedrijven om zijn/haar onderzoek binnen de context uit te voeren. Doelstelling 3:  Het stimuleren en creëren van een onderzoekende houding bij kinderen binnen een rijke en diverse leeromgeving.  Daarnaast het eigen maken van de onderzoekscyclus bij collega-leerkrachten om invulling te geven aan  onderwijsdoelen en de vaardigheden van de toekomst. Werkwijze:  Een leerkracht wordt een dag vrij geroosterd om personen, bedrijven en instanties te koppelen aan het onderwijs  binnen de omgeving. De leerkracht creëert binnen het team een netwerk waarin onderwijsthema's invulling kunnen  krijgen op locatie of binnen de school (specialisten in de school halen). De leerkracht coacht leerlingen in hun  digitale leerportfolio om onderzoeksvragen uit te voeren op een passende locatie binnen het netwerk. De  leerkracht voert gesprekken met betrokkenen om deze te koppelen aan het netwerk.