Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

3 democratische experimenten Nederlands in VWO 4

Laatst bijgewerkt op:

;Arnoud Kuijpers (Coornhert gymnasium) en Twan Robben (Kandinskycollege) maken onderwijsmateriaal dat bruikbaar is voor de ontwikkeling van Bildung en persoonsvorming binnen het schoolvak Nederlands. Preciezer omschreven betekent het dat we in een leerlijn drie democratische onderwijsexperimenten ontwikkelen waarin leerlingen uit VWO 4 werken aan hun lees- en schrijfvaardigheden.;Het doel is om aan het eind van schooljaar 2020-2021 drie projecten Nederlands voor VWO 4- scholieren te hebben ontwikkeld. In deze projecten krijgen de leerlingen een fundament om hun Bildung en persoonsvorming in VWO 5 en 6 voort te zetten en zijn zij verder optimaal geschoold in hun schrijf- en leesvaardigheid. In onze lespraktijk hebben we ook ervaring opgedaan met het ontwikkelen van projecten die (voor een deel) voldoen aan het kader van ontwikkelprincipes dat we in ons projectplan schetsten. Deze ervaring was zeer positief. Zo ontwikkelden we een autobiografieproject voor VWO 6. Leerlingen kijken in dat project terug op allerhande Neerlandistieke onderwerpen die in hun schoolloopbaan aan de orde zijn geweest (dat gaat van Hadewijch, de gedichten van de Schoolmeester, Bilderdijk, Pessoa, Battus, Reve tot Kooten en Bie, Dautzenberg en Tonnus Oosterhoff), en daarbij reflecteren zij (in publieksvriendelijke taal van het hoogste niveau) op het eigen leven. Ook ontwikkelden we een project waarin machtsverhoudingen en seksuele relaties besproken werden. Om begrip van deze materie te krijgen, dienden leerlingen literaire en argumentatieve competenties in te zetten. In de lijn van deze ervaringen gaan we onze projecten voor VWO 4 opzetten. Onze ontwikkelprincipes zijn terug te lezen in de pitch https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/pitch-26/