Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

21st century bioskills

Laatst bijgewerkt op:

;Een leerlijn van klas 1 t/m 4 vmbo voor biologie met competenties die leerlingen op eigen wijze kunnen behalen door het inzetten van de 21e eeuwse vaardigheden. De eindtermen zijn duidelijk, door leerlingen meer autonomie te verlenen wordt de betrokkenheid gestimuleerd.;Het vergroten van de betrokkenheid, zelfstandigheid en motivatie bij leerlingen door ze meer keuzevrijheid te geven. Leerlingen leren om eigenaar te worden van hun eigen leerproces.  Het werken met competenties die leerlingen kunnen ontwikkelen door het inzetten van kennis en  vaardigheden bij projecten.  We willen starten met klas 1 vmbo en dit verder uitbouwen naar klas 2 en de bovenbouw.  Er worden per project/ thema competenties geformuleerd.  De eerste projecten zullen meer voor gestructureerd zijn.  Bij volgende projecten kunnen leerlingen steeds meer zelf bepalen welke vaardigheden en kennis ze willen ontwikkelen en inzetten.  We willen de projecten zoveel mogelijk laten aansluiten bij activiteiten van organisaties in de regio waardoor de lesstof praktisch toepasbaar is en leerlingen zich bewust worden van de omgeving.  Hierdoor wordt al vanaf klas 1 een stap gezet in de loopbaan oriëntatie.  De theorie van thema's die worden behandelt zullen leerlingen zelf op moeten zoeken waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van digitaal lesmateriaal.  Het initiatief zal binnen de vaksectie biologie worden ontwikkeld en daar waar het kan worden uitgebreid naar vakoverstijgende projecten.  Er wordt zonder methode gewerkt, de vaksectie beoordeelt aan welke competenties en theorie in de projecten aandacht wordt besteed rekening houdend met de kerndoelen.