Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

100% PLG: samen(-)werken aan leerdoelgericht leren

Laatst bijgewerkt op:

;Stad&Esch wil de beste school van Nederland zijn. Persoonlijk maken is de standaard. We redden dit alleen als wij docenten onszelf persoonlijk en gezamenlijk verantwoordelijk/aansprakelijk en (mede)eigenaar voelen v/d ontwikkelingen waarop de school dient in te spelen. Kortom, de docent in “pole position” in een 100% goed functionerende professionele leergemeenschap!;Doel: 100% PLG In 2020 zijn 15 docenten v/h vmbo-onderbouwteam bb/kb/tl van Stad&Esch&Beroepencollege “klaargestoomd” om zelf hun professionele leergemeenschap (PLG) 100% functionerend en duurzaam gaande te houden, passend binnen de besturingsfilosofie v/d school. De docenten voelen zichzelf persoonlijk en gezamenlijk verantwoordelijk, aansprakelijk en (mede)eigenaar van alle ontwikkelingen waarop de school dient in te spelen. De docenten weten welke professionele vaardigheden benodigd zijn voor 100% PLG en zijn bereid te investeren in persoonlijk leiderschap. Werkwijze: samen(-)werken aan leerdoelgericht leren Geïnspireerd door het Zweedse onderwijsconcept “Kunskapsskolan”, gaan wij als PLG vmbo-onderbouwteam bb/kb/tl vanaf september 2018 a/d slag met gepersonaliseerd leren met daarbij didactische coaching. Samen met leerlingen en ouders gaan we in schooljaar 2018-2019 de uitdaging aan en onderzoeken/proberen uit wat het beste is qua vorm, inhoud, proces en samenwerking om de omslag van leerstofgericht leren naar leerdoelgericht leren te kunnen maken. Als vmbo-onderbouwteam veronderstellen wij dit te kunnen bereiken door van onderop met een hoge mate van zelfsturing zowel gezamenlijk als met leerlingen/ouders echt werk te maken van gepersonaliseerd leren en didactische coaching. Kwalitatief eigentijds maatwerk onderwijs dat aansluit op de individuele mogelijkheden v/d leerling en de wens om meer professionele autonomie bij docenten te bewerkstelligen gaan zo hand in hand.